Texas Hold’em Strategie

Het is de bekendste en meest voorkomende spelvorm van poker. In georganiseerde vorm mag deze in Nederland enkel in casino’s van Holland Casino worden gespeeld.In besloten groepen mag deze ook in Nederland in cafés en thuis worden gespeeld blijkens een arrest van de Hoge Raad op 3 maart 1998.

Spelverloop

Het doel van het spel is om de hoogst mogelijke kaartcombinatie te maken. De speler doet dit door 5 kaarten te kiezen uit 2 eigen gesloten kaarten en 5 gemeenschappelijke open kaarten. De speler mag kiezen om twee, één of geen van zijn eigen kaarten te gebruiken. Van te voren zijn er afspraken gemaakt over de spelvorm en inzet limieten. Texas Hold’em wordt gespeeld met één deck van 52 kaarten.

In grote toernooien is er vaak iemand die elke ronde de kaarten deelt: een dealer, die doet niet mee aan het spel. In kleinere toernooitjes delen de spelers vaak zelf. Als markering heeft deze dealer een schijf voor zich liggen, de dealerbutton. Deze schijf schuift na elke hand met de klok mee door naar de volgende speler.

Eerst worden er door de dealer 2 dichte kaarten uitgedeeld (hole cards of pocket cards) aan elke speler: kloksgewijs 1 kaart per speler, beginnend bij de speler direct links naast de dealer, waarna elke speler nog 1 kaart krijgt. De speler direct links naast de dealer is verplicht om een bepaald bedrag in te zetten (de small blind of kleine blind) en degene die 2 posities links van de dealer zit, legt standaard de big blindcashgame. In een toernooi worden de blinds vaak na een tijdsperiode verhoogd. Om de inzet extra te verhogen wordt er soms ook nog een “ante” ingezet.

Dit is een verplichte inzet voor alle spelers, voordat er kaarten zijn gedeeld. In het geval dat er (nog) twee spelers spelen, een zogenaamde heads up situatie, zet de persoon met de dealerbutton de small blind in en de andere speler is de big blind. Volgende hand draaien de rollen om.

(grote blind, meestal het dubbele van de small blind) in. De functie van de blinde inzetten is het starten van de biedronde. De bedragen verschillen per toernooi of als de big- en de small blind hun verplichte bedrag hebben geplaatst, begint de eerste ronde van het inzetten. De speler links van de big blind is als eerst aan zet en heeft 3 mogelijkheden. Hij beslist of hij de vereiste inzet (big blind) inlegt (call) en gaat spelen.

Tevens kan een speler beslissen om de inzet te verhogen (raise). De derde mogelijkheid is om te passen (fold), hij legt de kaarten weg en hoeft geen geld in te zetten. Hij speelt dan niet mee deze ronde. Als hij past hoeft hij zijn kaarten niet te laten zien, om zo zijn spelstrategie geheim te houden. Het inzetten gaat net zo lang door totdat elke speler die wil spelen hetzelfde bedrag heeft ingezet.

Na deze eerste inzetronde legt de dealer eerst de bovenste kaart van het deck blind weg (een burn). Dit is tegen het merken van de kaarten. Nu draait hij drie gemeenschappelijke kaarten om, in het poker ook wel de flop genoemd. Opnieuw kunnen de spelers hun kansen inschatten (welke combinaties zijn mogelijk?) en bepalen wat ze doen.

De speler direct links van de dealer (de originele small blind, als hij niet gefold heeft) mag nu kiezen of hij verder speelt zonder een bedrag in te zetten (check) of in gaat zetten (bet). De andere spelers kunnen ook checken (als voor hen nog niet een bet gemaakt is) of kunnen meegaan met de inzet (call), een inzet verhogen (raise), of passen (fold).

Na de tweede inzetronde en als iedereen weer evenveel geld heeft ingelegd, wordt er, na de bovenste kaart van het deck blind weg gelegd te hebben, een vierde gemeenschappelijk kaart omgedraaid (de turn), gevolgd door weer een inzetronde.

Na wederom de bovenste kaart van het deck blind weg gelegd te hebben, draait de dealer de vijfde kaart om (de river) en volgt de afsluitende inzetronde.

Na deze laatste inzetronde volgt de showdown (nadat iedere speler hetzelfde bedrag heeft ingezet) en worden de kaarten van de spelers met elkaar vergeleken. Als er iemand een agressieve actie heeft ondernomen op de river (een bet of een raise) begint deze speler met de showdown en dan linksom verder. In het geval dat iedereen gecheckt heeft op de river begint de speler direct links van de dealer met het laten zien van zijn kaarten. De speler met de beste kaartcombinatie van 5 kaarten wint de pot.

Is een hand van een speler lager dan een reeds getoonde hand dan mag de speler deze blind weggooien (muck). Bij een gelijke pokerhand wordt de pot tussen deze spelers verdeeld, een zogenaamde split pot. Is de combinatie van kaarten die op tafel liggen hoger dan elke speler zelf kan maken, dan volgt er ook een split pot tussen de spelers nog in de hand. Als twee of meer spelers in de showdown zitten, moet een speler beide pocket kaarten tonen om aanspraak te maken op de pot, ook al zou 1 kaart al genoeg zijn voor een winnende hand.

Bij een spelletje thuis wil het wel eens voorkomen dat de dealer de burn vergeet of een andere fout maakt. Voor afhandeling van zulke ‘dealer fouten’, zie dealer fout.

Inzetstructuren

Er zijn verscheidene varianten van Texas Hold’em. De meest gebruikte zijn Limit, No Limit en Pot Limit Hold’em. Bij Limitpoker mag men preflop en na de flop slechts evenveel raisen als de big blind, en na de turn en river precies zoveel als twee keer de big blind. Slechts 3 verhogingen mogen totaal gedaan worden per biedronde. Afhankelijk van de lokale regels mag op de turn en/of river oneindig vaak verhoogd worden; soms alleen als er op turn en/of river nog maar twee spelers over zijn (heads up). Bij No Limit mogen spelers op elk moment hun hele stapel fiches inzetten. Bij Pot Limit poker mag men net zoveel verhogen als de grootte van de pot.

Wel moet men bij No Limit en Pot Limit minimaal net zo veel inzetten als de laatste verhoging. Deze verhoging is minimaal de big blind.

Als een speler niet genoeg chips meer heeft om de complete verhoging te callen, of wanneer een speler bij No Limit al zijn chips in wil zetten, gaat deze speler all-in. Dit betekent dat hij al zijn chips inzet. Een speler die all-in is kan niet meer passen en doet altijd mee aan de showdown. Wel heeft een speler slechts recht op dat deel van de pot waar hij in mee speelt.

Een voorbeeld: speler 1 zet €20,- in. Speler 2 heeft nog maar €5,- en gaat all-in. Speler 3 heeft wel €20,-, als hij mee wil is hij verplicht de complete raise te callen, hij mag niet net zoals speler 2 slechts €5,- inzetten, aangezien hij meer dan €20,- heeft. Hij callt. Speler 4 foldt. Nu worden er twee potten gecreëerd. Een zogenaamde main pot, de pot waar de speler die all-in is recht op heeft, en een side pot, waar alleen de anderen recht op hebben. In dit geval bestaat de main pot dus uit 3x €5,- dus €15,-.

De side pot bestaat dan uit 2x €15,-, dus €30,-. De blinds en eventuele antes worden toegevoegd aan de main pot. Als speler 2 uiteindelijk de beste hand heeft en dus wint, krijgt hij slechts de main pot die bestaat uit €15,- (plus de blinds, de eventuele antes). Voor de side pot worden de handen van speler 1 en 3 bekeken; wie van hen de beste hand heeft, wint de side pot.

Als speler 1 of 3 de beste hand van alle drie heeft, wint die zowel de main pot als de side pot. In theorie is het mogelijk dat er meerdere side pots zijn bij een bepaalde hand. Dit kan gebeuren als er 2 of meer spelers all-in gaan. Eventuele ondeelbare winsten gaan naar de speler die het dichtst links naast de dealer zat.

Introductie voor het Texas Hold’em poker

No Limit Texas holdem is de beste onder de poker games. Vaardigheid is heel belangrijk, echter kunnen ook de beste spelers ter wereld niet op tegen geluk. Dus alles is mogelijk in deze pokervariant. Maar strategieën zijn erg belangrijk en wij tonen u hier de belangrijkste.

Advies om je spel aan te passen in No Limit Texas Holdem

Tegen je tegenstanders spelen

Om je vaardigheden als een pokerspeler verder te ontwikkelen, moet je tegen tegenstanders kunnen spelen. Je doel moet niet alleen zijn dat je wiskundig correct speelt, je moet ook weten hoe je je spel moet aanpassen naargelang je tegenstanders. Het is belangrijk om voordeel te halen uit de sterktes en zwaktes van je tegenstanders. Dit betekent dat je je tegenstanders moet observeren en dan de beste strategie kiezen die hun speelstijl kan verslaan.

Advies om je spel aan te passen

  • 1. Varieer je spel afhankelijk van hoe het spel verloopt. Verander snelheid, wissel agressief met defensief spelen af.
  • 2. Focus je op de zwakke en loose speler tegen wie je op kan na de flop.
  • 3. Bluf niet tegen de zwakke spelers.
  • 4. Bluf en wees agressief tegen tight spelers, maar wees klaar om een hand te laten vallen als ze sterk blijken.
  • 5. Probeer te verkrijgen dat de loose en agressieve speler tegen je bluffen.
  • 6. Probeer te verkrijgen dat de tight spelers een call doen.

Je positie kiezen

Gebruik je positie wanneer je tegen tegenstanders speelt. Je wil links tegenover tight spelers zitten en rechts van loose/agressieve spelers.

Passieve en agressieve spelers

De aggressieve spelers zijn dikwijls moeilijk en je zult verschillende raises moeten doen om hen te laten folden. Als je sterke handen hebt, laat je hen betten en probeer je hen in de val te lokken. Tegen de passieve spelers is het gemakkelijker om te spelen. Als ze een bet of raise doen, hebben ze sterke handen en kan je zonder probleem je handen folden die je anders nooit tegen sterke spelers zou gefold hebben.

Loose en tighte spelers

Speel meer handen tegen loose spelers en spel tighter tegen andere tight spelers. Als je een tight speler constant ziet hinken met AQs, wees dan voorzichtig als hij een raise doet. Probeer niet te bluffen tegen loose spelers tenzij het een heel goede gelegenheid is, je moet daarentegen betere flops tegen loose spelers spelen. Op die manier zal je hun chips krijgen. Tegen tight spelers kan je meer bluffen dan tegen andere spelers. Je moet altijd een fold doen als je het risico loopt dat er iemand achter jou een raise doet.

Voor de flop in no Limit Texas Hold’em

Voor de flop strategie, ook wel pre-flop genoemd

Als Texas Hold’em-speler moet u vele factoren kennen voordat u zich aan pre-flop waagt. Deze factoren zijn onder meer de grootte van de tafel, de agressiviteit van je tegenstanders, de hoeveelheid fiches die u heeft en je positie aan de tafel.

Kijk, om te beginnen, eerst eens rond om te zien hoeveel spelers er aan de tafel zitten. Als het een volle tafel is met een kleine 10 spelers, is de kans groot dat een van hen een sterke pre-flop hand heeft; bij kleinere tafels is de kans op een sterke hand kleiner. Bij grotere tafels is de kans bovendien groter dat iemands pre-flop hand sterker wordt nadat de flop is gedeeld. Hoe meer competitie, des te sterker de competitie.

Pre-flop strategie

Na een paar handen gespeeld te hebben, heb je wel enig idee welke tegenstanders er agressief spelen. Als je opmerkt dat een van je tegenstanders voor elke hand een pre-flop raised, moet je je eigen pre-flop spel strakker spelen. Leun rustig achterover, laat de tegenstander de blinds pakken en pak ze terug als je een sterke pre-flop hand heeft.

Houd ook je bankroll in de gaten. Overdrijf dit niet, want dat kan je spel psychologisch opbreken. Tél je bankroll niet: houd gewoon een oogje in het zeil. Als je met maar weinig fiches speelt, betracht dan een gezonde dosis voorzichtigheid: selecteer een hand om mee te spelen en hoop erop dat zoveel mogelijk spelers toehappen om de pot te spekken. Ga dan all-in pre-flop. Als je over een riante hoeveelheid fiches beschikt, kun je meer risico nemen en grotere bedragen inzetten: Dit levert natuurlijk grotere winsten op.

Posities en inzetten

Ook je positie aan de tafel is van belang. In een late positie heeft u meer invloed op de grootte van de pot dan in vroege positie en dit geldt nog sterker voor pre-flop. De vroege positie wordt ingenomen door de drie spelers links van de big blind. De midden positie bestaat uit de drie spelers daarnaast en de resterende plaatsen nemen de late positie in.

Uiteraard speelt ook je hand zelf een grote rol in de move die je pre-flop maakt. Een paar azen is het beste wat je kunt krijgen, maar een dergelijke starthand krijg je niet altijd. Kaarten van dezelfde kleur of opeenvolgende kaarten zijn ook goede handen om op in te zetten. Het berekenen van pre-flop is een vaardigheid die ruime ervaring vergt. Na honderden handen krijg je het wel onder de knie.

Waar het om gaat is hoe je hand zich verhoudt tot de mogelijke handen van je tegenstanders. Met speciale rekenmachines voor pre-flop handen leer je de kneepjes van het berekenen van de pre-flop kansen sneller.

Specifieke handen op de flop

Geen kwetsbare handen “monsters” (4 of a kind, nut full house, nut flush, nut straight).

Met een flop als dit moet je je gaan afvragen hoe je deze hand gaat spelen om het maximale eruit te gaan halen.

Bouw de pot omhoog als niemand het initiatief neemt (vaak met kleine bets/raises om hun pot odds te geven). Wanneer je zon beetje 30 tot 50% van de pot bet in een multiway pot, kunnen er vaak spelers zijn die wel bereid zijn om te callen of zelfs te raisen met draws of zwakkere handen. Als je actief wilt zijn om de pot op te bouwen, wees bereis om de tegenstander een beetje ruimte te geven om een bluf of move te maken op je.

Kwetsbare handen maar wel een “monster” (lage fullhouse, geen nutflush, geen nutstraat). Deze handen kunnen ook veel winst opleveren bij het slowplayen, maar dan wel tot aan de turn (als de turn nog altijd een blank is “geen gevaarlijke kaart” kun je het nog altijd rustig aan doen. Maar dit soort handen kan je op de flop ook al hard spelen, om mensen voor hun draws te laten betalen. Of misschien hebben ze al wel wat.

Als je beslist om het op de flop erin te gooien, wees bereid om je hele stack erin te gooien indien het nodig is. Soms is het een betere strategie om te wachten op de turn en hopen dat er geen gevaarlijke kaart valt. Als dit het geval is, laat je wel op de turn zien dat je een sterkere hand hebt. Een nadeel hiervan is dat je ook spelers een betere hand kan laten maken als jou. Met het hitten van een grotere flush, straat of fullhouse.

Ook de actie droogt op sneller als er een vierde suited kaart valt. of is het de enige kaart die een straat op de turn had kunnen maken. Daarvoor, is het belangrijk om niet teveel in je hand te geloven, en nog altijd weg kunt leggen in het geval er een gevaarlijke kaart valt op de turn. Goeie spelers kunnen goeie handen ook wegleggen.

Top, midden en/of lage set (3 of a kind met het gebruiken van een pocket pair al in je hand).

Als het board gevaarlijk gecoördineerd is (2 of 3 kaarten van dezelfde suit, of 2 of 3 kaarten die connecten aan elkaar), dan moet je meteen al een hoge raise maken, of je hele stack erin gooien. Om mensen uit de pot te jagen. Omdat altijd de turn een erg gevaarlijke kaart zou kunnen wezen.

Veel spelers zijn misschien aan het chasen (het achtervolgen van een kaart die hun hand beter maakt). Dus het overbetten van de pot met 200 tot 300% is zo slecht nog niet. Als iemand al een straat heeft geflopt, of een flush, heb je altijd nog 34% kans om je hand te verbeteren naar in ieder geval een fullhouse.

Als het board niet gevaarlijk gecoördineerd is kan je je set gaan slowplayen of een raise/bet van een tegenstander alleen te callen. Om zo spelers in de val te lokken, en niet aan te geven dat je een sterke hand hebt geflopt al. Dit is beter in het geval iemand al een goeie hand hebt geflopt, zoals top pair.

Vergeet niet, met een monster hand wil je je tegenstander laten bluffen, of een move op je maken, zolang het niet het geval is dat er een grote draw ligt voor hun. Altijd onthouden ook welke spelers er in de pot zitten (tight spelers, tight-loose spelers, loose spelers). Als er loose spelers in de pot zitten, heb je bijna altijd wel de beste hand. Maar als er een tight speler ook in de pot verwikkeld zit, dan zal je daar toch even moeten nadenken.

Top twee paar of top en laagste paar (beide kaarten hitten die je vasthoudt). Het spelen van een hand als dit kun je ongeveer het zelfde spelen als een geflopte set. Met een hand als dit slowplay je hem vaak, of call je alleen een raise/bet van je tegenstander. Om later meer eruit te halen op meerdere bets/raises op de turn.

Als het board hoog gecoördineerd is (2 of 3 kaarten van dezelfde suit of 2 of 3 kaarten die vast aan elkaar zitten). Dan wil je vaak mensen de pot uitjagen, om dan niet een draw te gaan achtervolgen, in dit geval de pot overbetten is nooit een slecht idee als er meerdere spelers in de pot zitten. Als je bijvoorbeeld een Aas met een lage kicker hebt gehit beiden, dan laat je een sterke hand als AK of AQ betalen om te blijven achtervolgen.

Laagste twee paar

Dit soort handen moet je beschermen door middel van de pot te betten of raisen. Deze hand ziet er sterk uit op de flop, maar is erg kwetsbaar tegenover andere spelers. Vaak hit je dit soort handen met kaarten die aan elkaar vast zitten, als voorbeeld:

Je hebt 98 suited in je handen en de flop komt K, 9, 8 elke K, Q, J, 10, 7 of 5 dat valt op de turn zal een erg gevaarlijke kaart wezen, als je ook nog eens een flushdraw eraan toevoegt, is het zelfs een nog gevaarlijkere geval.

Kijk uit dat het board niet paired op de turn (en jij niet je fullhouse maakt) want iemand anders kan een overpair in zijn handen hebben, en laat hem twee betere pairs maken. Of zelfs diegene maakt ze 3 of a kind met deze kaart.

Overpaar (pocket al in de hand hoger als de hoogste kaart op de flop).

Om meer geld uit je goeie handen te halen in een agressieve game. Vaak ga je dan je AA of KK slowplayen door te limpen, of kleine bets te maken, in de hoop dat iemand je zal gaan reraisen voor de flop. Met grote paren als dit wil je vaak niet spelen met meer dan 1 of 2 tegenstanders.

Als het board ongecoördineerd valt en je zit tegenover twee tegenstanders, dan kan je beslissen om je hand te gaan slowplayen.

Als het medium overpaar vast houdt, dan is de situatie erg verschillend, dan wil je de pot al winnen op de flop. Want op de turn kan je hand erg kwetsbaar zijn door kaarten die hoger vallen als de overpaar die je vasthoud.

Kijk uit voor flops als 9, 8, 7 of 10, 9, 8 en J, 10, 9, vooral als het ook nog eens komt met flushdraws. Elke speler wie jou veel actie zal geven op een flop als dit, heeft of al een betere hand gemaakt, of een erg sterke draw. die je zal beaten op de turn, of river. Hierdoor zul je vaak veel potten verliezen.

Top paar, aas kicker

Vaak is het beste om hiermee op de flop te betten, en ook op de turn als er nog spelers in de hand blijven. Omdat er vaak spelers in de hand zitten met slechtere kickers of slechtere handen. Maar wees er wel zeker van dat je een goeie bet wilt maken, zeker wel het bedrag van de gehele pot. Om je hand goed te beschermen.

Alweer, is het een groot verschil op een flop als K, 7, 3 rainbow (verschillende suits) als dat er een K, J, 9 met een flushdraw op het board ligt, wanneer jij AK vasthoud. In het eerste geval zul je moeten beslissen om de hand te slowplayen, maar in het tweede geval, moet je veel actie maken omdat elke turn of river een gevaarlijke kaart kan brengen.

Als voorbeeld, je houd A, 10 vast en de flop valt 10, 7, 2. Dan wil je de pot op de flop al pakken, om handen als 9, 8 of 10, 9 of J, 10 of Q, 10 of K, 10 te laten betalen, en hun te laten achtervolgen om een betere hand als jij te maken, in dit geval elke 6, J, Q of K is een gevaarlijke kaart!

Top paar slechte kicker

In een ongeraiste pot, maak een normale bet op de flop als je hand het beste is. Als er zon beetje vier spelers in de pot zitten. Moet je het hun laten uitvechten in de meeste gevallen.

Vaak, wanneer je een pot-sized bet krijgt van een tighte speler, is er een grote kans dat hij een betere kicker heeft, of al een hoger paar in zijn handen heeft, Wees extra voorzichtig als er meer spelers in de pot zitten om hier te gaan callen, omdat er ook spelers achter je kunnen zitten die ook nog moeten bepalen wat ze doen, en je kunt je niet veroorloven om nog eens meer te gaan betalen op een reraise achter je.

Probeer met handen als dit niet te erg verstrikt te raken in dit soort potten, alleen als er erg veel value valt te behalen, zoals een straat draw , of een flush draw. Als voorbeeld, u heft 9, 8 suited in u handen en de flop is 8, 7, 6 met twee kaarten van u zelfde suit. Ook al heeft u top paar met een lager kicker, wees bereid om je gehele stack hiervoor erin te gooien, deze hand geeft u 20 outs om een veel betere hand te laten maken als je tegenstanders.

Midden paar (pocket paar in het midden van de laagste en hoogste kaart op de flop). Typisch een fold of bet hand.

Als je in laatste positie zit, met meerdere spelers die op de flop al hebben gechecked. Zou je in dit geval in een ongeraiste pot moeten betten. Zwakke/Loose spelers wie chasen, kunnen blijven hangen in de pot met een midden paar of een draw. Tighte spelers zouden kunnen folden met een zwakke top paar of andere nog niet gemaakte handen.

Fold als een sterke speler al bet voor dat jij aan de beurt bent. Vooral als er nog meerdere mensen achter je zitten om te beslissen wat zij gaan doen. Als je bet, in de meeste gevallen moet je je hand laten varen in het geval je geraised word. Het enige geval wanneer je vermoed dat de tegenstander nog op een draw zit, dan zou je moeten reraisen, of callen en kijken wat de turn brengt.

Midden paar, aas kicker

Bet uit of check/fold. Ligt aan het board, en het aantal spelers in de hand. Als je als laatste bent om te beslissen en iedereen heeft gechecked, dan zou ik hier gaan betten. Deze situatie veranderd erg vaak als je handen speelt als Ax suited. Het is erg belangrijk om niet te erg verstrikt te raken met handen als dit op dit soort flops. Met de Ax suited hands wil je graag twee paar hitten, 3 of a kind of een nut flush draw, etc. Dan kan je mensen in de val lukken met lagere flushes, AK (als je twee paar vasthoudt) of trips met een lagere kicker als de aas.

Midden paar, lage kicker

Als er meer als twee of drie spelers in de pot hebben gechecked, kun je hier een raise in positie maken.

Soms zal je moeten beslissen om een gratis kaart te nemen als iedereen naar je toechecked. Zodat je op de turn een sterkere hand kunt maken als in iedergeval twee paar of beter.

Fold als een tegenstander bet

Laagste paar (laagste kaart die je hit op de flop) Check of fold, als iedereen naar je toechecked en er zijn zon 2 of 3 spelers in de pot. Soms een gratis kaart nemen als iedereen checkt in de hoop dat je een betere hand maakt, in ieder geval twee paar of beter.

Laagste paar, aas kicker

Fold op elke actie. Je zou in dit geval twee outs kunnen achtervolgen of 3 outs om trips te maken, maar vaak kan dit je tegenstander een betere twee paar geven, in iedergeval je hebt maar 5 outs om een goeie hand te maken op zijn best.

Laag paar met lage kicker

Fold op elke actie. Bet niet in positie. Bet of check wanneer je in laatste positie bent en ze op de turn nog altijd checken.

Nut draw met 9 outs of meer (aas flushdraw, twee overkaarten en een straatkans, of straight flushdraw).

In plaats van om te callen, kun je altijd beslissen om druk op je tegenstander uit te voeren door te betten, of raisen, of check-raisen. Een agressieve move geeft meer de voorkeur aan met twee tegenstanders die een gemiddelde hand vasthouden. Omdat zij deze nog kunnen folden. Met 12 outs (iets als een flushdraw met een aas kicker, geeft je 9 nut outs en 3 top paar outs). Je zult meestal 50% kans hebben gecombineerd om op de turn en river te hitten.

Bij het all-in zetten van je tegenstander op de flop, zul je vaker meer geld maken, omdat je vaak op de turn of river zal hitten, en in dit geval een betere hand maken als je tegenstander. Maar onthou wel, met het zetten van een speler all in, zou je zelf niet een all in bet van je tegenstander moeten callen. Late posities geven je extra voordeel met een hand als dit, omdat je dan kunt beslissen om te gaan reraisen, betten, of checken, en je kan callen, of folden, ligt aan de actie voor jou.

Als je lowstacked bent en de pot is best groot al, dan moet je beslissen om all in te gaan, zelfs als je als eerste aan de beurt bent om te zeggen wat te doen. Om een 75% pot bet te callen headsup, pot odds moeten je zeker 30% kans geven om de pot te winnen, in dit geval zijn dat zon 14 of 15 outs.

Overkaarten – ak, aq, kqs, ajs

Deze handen zullen voorzichtig gespeeld moeten worden in slechtere posities. Sterke spelers weten dat jij, als een tighte speler, vaak overkaarten zult folden als er een lage flop zal vallen. Dit maakt hun in de positie om vaak de pot te stelen van je, al hebben zij zelf een slechtere hand als jij.

Als het board komt met geen kaarten als (aas, koning, vrouw, of boer) kun je zon 70-80% van de pot betten als een bluf/semi-bluf, om een over paar te representeren, maar doe dit niet als je met meerdere tegenspelers in de pot zit.

Ontloop gevaarlijke situaties, hou het goedkoop om te betten met een hand als dit tegenover een tegenstander dat een suited- connector in zijn handen kunt hebben op flops zonder kaarten als (aas, koning, vrouw, boer) met meerdere personen in de pot. Je zult vaker geld verliezen als winnen als je hier een bluf/semi-bluf gaat maken. Onthoud dat je overkaarten nog altijd de betere hand kunnen zijn tegen 1 of 2 tegenstanders op een lage flop.

Specifieke handen op de turn

Als je de turn ziet heeft je hand waarschijnlijk al een wezenlijke waarde, zoals een groot paar, of een draw naar een straat of een flush. De turn speelt natuurlijk niet zichzelf, maar je kunt er niet teveel fout in doen. Tenzij je natuurlijk de fout hebt gemaakt om de turn te zien terwijl je dat beter niet kon doen. Als dat het geval is dan ben je op jacht en gooi je waarschijnlijk gewoon geld weg.

Specifieke handen op de river

Als je nog steeds strijd om de pot tijdens de river, dan moet je wel een sterke hand hebben of een draw die je tot sterkste hand zou maken als je hem hit. Wat voor de flop begon als een confrontatie tussen vele tegenstanders, is nu al de kaarten open liggen teruggebracht naar twee, of misschien drie tegenstanders.

Nadat alle bets voor de turn-ronde zijn geplaatst, wordt de ‘river’ open op tafel gelegd. De river is de vijfde en laatste gemeenschappelijke kaart in een Texas Holdem poker spel. De actieve speler die links naast de speler met de button zit, begint met betten. Hier gelden de regels als hierboven beschreven voor de vierde kaart.

Speciale moves in No Limit Texas Hold’em

De gratis kaart

Een gratis kaart nemen, als je in late positie zit, of zelfs laatste positie. Om zo zelf je hand te verbeteren, en mensen in de val te lokken, of zelf goedkoop een draw te achtervolgen. In dit geval is late positie erg handig altijd. Omdat andere mensen moeten beslissen wat te doen voordat jij aan de beurt bent, hierdoor kun je ook een beetje bekijken wat een ander zou kunnen hebben.

De check-raise

Als je een behoorlijk sterke hand maakt op de flop, dan kan je besluiten te check-raisen. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat er tegenstanders links van je zitten. Het beste is het als je als eerste aan de beurt bent en je verwacht dat de persoon direct links van je een bet gaat doen. Je kan nu besluiten om eerst te checken en om vervolgens als je weer aan de beurt bent te raisen. Op deze manier krijg je met een sterke hand meer geld in de pot.

Je loopt hiermee alleen wel het risico dat niemand van je tegenstanders op de flop bet. Dit heeft 2 nadelen. Als je tegenstanders op de flop je bet hadden gecalled, dan heb je nu een aantal bets ‘gemist’. Aangezien je altijd zoveel mogelijk wilt verdienen is dit bijzonder jammer.

Een ander nadeel is dat een tegenstander die niet van plan was een bet op de flop te callen nu gratis een kaart krijgt. Als deze kaart een ‘miracle card’ voor je tegenstander is, dan heeft je check op de flop je de pot gekost.

Voorbeeld: je hebt AJ en de flop is AJ6. Je besluit te check-raisen, maar niemand bet. De volgende kaart is een 2. Een van je tegenstanders heeft 22 in de hand (pocket tweeën). Hij maakt nu dus trips op de turn, terwijl hij waarschijnlijk deze hand op de flop had gefold.

Uit bovenstaande mag dus blijken dat check-raisen een zeker risico met zich meebrengt.

De semi bluf

De semi-bluf is een bluf waar je nog steeds kans heeft om een hoge hand te maken. Als je bijvoorbeeld een open ended straight draw hebt, kun je een hele pot inzetten terwijl je nog niets hebt. De kans dat je tegenstander(s) folden is erg groot terwijl als je gecalled wordt heb je nog een goede kans om je hand compleet te maken. De semi-bluf wordt veel gebruikt door professionele pokerspelers en is een uitstekende manier om handen te winnen.